Η κλιματική κρίση απαιτεί αλλαγή πολιτικών τώρα!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΙΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Η Οικολογική Κίνηση Πάτρας, με αφορμή την ημερίδα της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας για το σχέδιο προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση:
Το σχέδιο προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή είναι απαραίτητο τόσο σε κεντρικό όσο και περιφερειακό επίπεδο, όταν έχει συγκεκριμένες στοχεύσεις όχι μόνο για την αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής κρίσης, αλλά και για την αντιμετώπιση επί της ουσίας του μείζονος αυτού ζητήματος. Αυτό σημαίνει αλλαγή πολιτικών σε σχέση με τις εκπομπές άνθρακα, τις μεταφορές, την εξοικονόμηση ενέργειας κλπ.
Στα ζητήματα αυτά η ΟΙΚΙΠΑ συντάσσεται με τις πάγιες θέσεις του περιβαλλοντικού κινήματος, όπως έχουν εκφραστεί τόσο κεντρικά από τις μεγάλες οργανώσεις όσο και τοπικά από τις προτάσεις, που έχουμε κατά καιρούς διατυπώσει στα θεσμοθετημένα όργανα. Οι προτάσεις αυτές αφορούν μεταξύ άλλων:
• μέτρα προσαρμογής στη διάβρωση των ακτών και των
πλημμυρικών φαινομένων • ανάπτυξη των ΑΠΕ με ορθολογικό σχεδιασμό και κοινωνική συναίνεση • βιώσιμη διαχείριση αγροτικών υπολειμμάτων • ανάταξη – αναδημιουργία υγροτοπικών οικοσυστημάτων κλπ
Θέλουμε, με την ευκαιρία, να αναδείξουμε μια αντίφαση, που φτάνει στα όρια της υποκρισίας, και είναι η παρακάτω:
Από τη μια συζητάμε για μέτρα, που θα περιορίσουν τις περιβαλλοντικές συνέπειες της κλιματικής κρίσης, και από την άλλη συνυπογράφουμε για επενδύσεις εξόρυξης υδρογονανθράκων, που είναι οι κύριες πηγές εκπομπών άνθρακα και ευθύνονται για το πρόβλημα! Να θυμίσουμε ότι η διάσκεψη του Παρισιού για το Κλίμα έχει θέσει ως απολύτως αναγκαία τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου τουλάχιστον κατά 40% μέχρι το 2030. Αυτό σημαίνει ότι σε 10 χρόνια περίπου, που θα ξεκινήσει η εκμετάλλευση των υδρογονανθράκων στο Ιόνιο και Κρήτη, η ζήτηση στην Ευρώπη και στον κόσμο θα έχει μειωθεί περίπου στο μισό.
Με βάση το γεγονός ότι τα υφιστάμενα κοιτάσματα διεθνώς υπερκαλύπτουν τις τωρινές ενεργειακές ανάγκες παγκοσμίως, θα καταστεί αναπόφευκτη μετά από λίγα χρόνια η μείωση της τιμής των υδρογονανθράκων, γεγονός που θα συρρικνώσει ακόμα περισσότερο τα λίγα προσδοκώμενα κέρδη, που προβλέπονται για τη χώρα μας. Για εμάς, βεβαίως, κυρίαρχο είναι το τεράστιο περιβαλλοντικό ρίσκο σε περιοχές όπως το Ιόνιο, που περιλαμβάνει ευαίσθητα οικοσυστήματα και προστατευόμενους βιότοπους. Και εδώ αναδεικνύεται ένας άλλος παραλογισμός:
Από τη μια παίρνουμε μέτρα για προστασία των φυσικών οικοσυστημάτων από την κλιματική αλλαγή και από την άλλη δεχόμαστε «επενδύσεις», που δημιουργούν σημαντικούς κινδύνους για τα οικοσυστήματα αυτά. Είναι, επομένως, τεράστια η ευθύνη που αναλαμβάνει, τόσο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που υποστηρίζει τις εξορύξεις υδρογονανθράκων, όσο και των άλλων τοπικών φορέων (Δήμος ΤΕΕ κλπ.), που εν τοις πράγμασι τις αποδέχονται.
Συνοψίζοντας να αναφέρουμε ότι το σχέδιο προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή που παρουσιάστηκε απαιτεί πάνω από όλα την πολιτική βούληση, για να μην μείνει στα χαρτιά. Παράλληλα είναι απαραίτητη η υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων, που θα αντιμετωπίζουν την κλιματική κρίση, ώστε να σταματήσει η καταστροφική πορεία προς το μέλλον.