Αρχικό Banner

Σε εξέλιξη πυρκαγιά στον καλαμιώνα της Λιμνοθάλασσας Κοτυχίου του ν. Ηλείας

Σε εξέλιξη πυρκαγιά στον καλαμιώνα της Λιμνοθάλασσας Κοτυχίου του ν. Ηλείας , της ΥΠΟ ΑΥΣΤΗΡΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ και μεγίστης λιμνοθάλασσας της Πελοπονήσσου, που περιλαμβάνεται [...]