Τα νέα μας

ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ

ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ  ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ  ΠΡΑΣΙΝΟ             Θέσεις της ΟΙΚΙΠΑ       Η αξία του αστικού πρασίνου    Το αστικό και περιαστικό πράσινο και γενικότερα οι ανοικτοί χώροι στην πόλη έχουν μεγάλη σημασία τόσο για την ποιότητα ζωής όσο και για τη βιοποικιλότητα.    Συμβάλει στη ρύθμιση του μικροκλίματος, στην απορρόφηση σκόνης και θορύβου, στην παροχή χώρου συνάντησης, παιχνιδιού, ανάπαυσης. Επιπλέον το αστικό πράσινο, ιδίως όταν χαρακτηρίζεται από μεγάλη ενιαία έκταση στηρίζει σημαντικό αριθμό ειδών, ιδίως πτηνών. [...]