Δράσεις εκδηλώσεις

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Η Οικολογική Κίνηση Πάτρας με την συνδρομή της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης «Ανακυκλώνω στην πηγή» πραγματοποίησε συλλογή ηλεκτρικών συσκευών για ανακύκλωση στο χώρο στάθμευσης  [...]