Φυσικό περιβάλον

Ξεκίνησε η περίοδος ωοτοκίας για το 2021 για την Caretta caretta στον Κυπαρισσιακό Κόλπο

Ο Κυπαρισσιακός κόλπος αποτελεί ένα από τους σημαντικότερους βιοτόπους αναπαραγωγής της θαλάσσιας χελώνας Καρέττα (Caretta caretta) στη Μεσόγειο. Κάθε χρόνο την άνοιξη, θηλυκές [...]

Επιβαρυντικός για την πανίδα της περιοχής ο φωτισμός του τείχους Δυμαίων

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗ ΠΑΤΡΑΣ Πάτρα  17-Ιουνίου-2021 Ασυμβίβαστος με την προστατευόμενη περιοχή Ramsar και ιδιαίτερα επιβαρυντικός  για την πανίδα της περιοχής είναι ο [...]

SOS Για τις Ακτές μας

Μπείτε στην ιστοσελίδα των περιβαλλοντικών οργανώσεων  «SOS για τις ακτές», www.sos-aktes.gr έναν διαδικτυακό χώρο φιλοξενίας όλων των πρωτοβουλιών κινητοποίησης ενάντια στο νομοσχέδιο για τον αιγιαλό, αλλά [...]