Δελτία τύπου ανακοινώσεις

Απειλές κατά της ακεραιότητας του Εθνικού Πάρκου Κοτυχίου Στροφιλιάς

Πάτρα,     11/12/2015 Ανοχή τετελεσμένων παρανομιών, ανεπαρκές ενδιαφέρον εκ μέρους του αρμοδίου Υπουργείου Περιβάλλοντος και οργανωμένα σχέδια ιδιωτών για ανάπτυξη ασύμβατων με το δασικό χαρακτήρα περιοχών του χρήσεων γης [...]

Θετικός ο σχεδιασμός για τα απορρίμματα- υπερβολικές οι στοχεύσεις- στροφή της Δημοτικής Αρχής για την μονάδα επεξεργασίας σύμμεικτων

Πάτρα 18 Οκτωβρίου 2015 Ο  σχεδιασμός της Δημοτικής Αρχής για τη διαχείριση των στερεών  απορριμμάτων, εμπεριέχει αρκετά θετικά στοιχεία  σε ότι αφορά την [...]

Ημέρα κατά του θορύβου

ΔΙΚΤΥΟ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΧΟΡΡΥΠΑΝΣΗ www.ixoripansistop.gr Πάτρα 5 Μαΐου 2015 Ημέρα κατά του θορύβου: Δράσεις του Δικτύου για την Προστασία από [...]