Δράσεις εκδηλώσεις

Η ΟΙ.ΚΙ.ΠΑ. αρωγός στο πρόγραμμα Caretta Caretta του Εθνικού Πάρκου Κοτυχίου-Στροφυλιάς

Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά από την ίδρυση και λειτουργία του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς πραγματοποιείται στις αμμώδεις παραλίες του Εθνικού Πάρκου (μήκος [...]