ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ

     Χάνονται κοινόχρηστοι χώροι

   Στην πόλη μας παρατηρούνται ασφαλώς προβλήματα φύτευσης ακατάλληλων ξενικών ειδών, υπερβολικού κλαδέματος, παράνομης κοπής δέντρων από ιδιώτες, αυτά όμως πρέπει να θεωρούνται δευτερεύοντα.

   Πρωτεύον και κρίσιμο είναι το πρόβλημα της απώλειας χαρακτηρισμένων κοινόχρηστων χώρων, κατόπιν δικαστικών αποφάσεων. Το πρόβλημα αυτό, που έχει ενταθεί τα τελευταία χρόνια, απειλεί να καταστρέψει κάθε προοπτική ομαλής εφαρμογής του σχεδίου πόλεως και να επιδεινώσει την ποιότητα ζωής των επομένων γενεών.

   Πιστεύουμε ότι η παρούσα αλλά και οι επόμενες δημοτικές αρχές οφείλουν να θέσουν σε απόλυτη προτεραιότητα το ζήτημα, λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα, έστω και αν αυτά δεν είναι  δημοφιλή, για την υπεράσπιση των κοινόχρηστων χώρων του σχεδίου πόλεως.

   Ειδική αναφορά, λόγω της ιδιαίτερης λαϊκής απήχησης που έχει θα κάνουμε για την περίπτωση του πρώην Λούνα-πάρκ της οδού Αγ. Σοφίας, ενός χώρου 11 στρεμμάτων σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή, ο οποίος αν και δεν έχει κηρυχθεί κοινόχρηστος, έχει καθιερωθεί ως τέτοιος στη συνείδηση των κατοίκων της περιοχής.

 

    Μια στρατηγική πρασίνου

    Ένα «στρατηγικό σχέδιο» για την διάσωση του υπάρχοντος και την αναγκαία επέκταση του πρασίνου και των ανοικτών κοινόχρηστων χώρων οφείλει να περιλαμβάνει:

   Α. Την προστασία του Δασυλλίου

Περίφραξη, συστηματική εποπτεία προς αποτροπή μικροκαταλήψεων, που, με τη μέθοδο του σαλαμιού, έχουν μειώσει κατά τουλάχιστον 25% την έκτασή του εν σχέσει με την αρχική, φροντίδα των δέντρων, πυροπροστασία είναι τα κύρια μέτρα προστασίας του Δασυλλίου.

   Β. Την ανάδειξη του χώρου του Έλους της Αγυιάς σε οικολογικό πάρκο αναψυχής.

   Καμιά βαριά επέμβαση δεν μπορεί να γίνει στον χώρο του Έλους. Απαιτείται σχεδιασμένη διαχείριση προς ανάδειξη του υγρού στοιχείου και προστασία της βιοποικιλότητας. Οι όποιες επεμβάσεις στην πλαζ της Αγυιάς οφείλουν να λαμβάνουν υπ’ όψη τη γειτνίασή της προς το Έλος.

   Γ. ΚΕΤΧ, Πεδίο βολής Αρόης, πρώην χώρος απορριμμάτων Ριγανοκάμπου

   Οι παραπάνω χώροι αποτελούν τις κυριότερες ευκαιρίες της Πάτρας για απόκτηση μεγάλων ενιαίων ανοικτών χώρων πρασίνου και απαρέγκλιτα οφείλουμε να εμμείνουμε στην απόδοση των δύο πρώτων στην πόλη και στην διαφύλαξη του τρίτου ως ανοικτού χώρου και προοπτικά άλσους.

   Δ. Παναχαϊκό όρος

   Είναι αναγκαία η διαχείριση του ορεινού όγκου του Παναχαϊκού, στο σύνολό του, σύμφωνα με τις αρχές τις βιωσιμότητας.

   Υποστηρίζουμε την εφαρμογή σχεδίου αντιδιαβρωτικής προστασίας και ελέγχου της βόσκησης στα πλαίσια μελέτης βοσκοϊκανότητας.

   Σχέδια οικοπεδοποίησης της αλπικής ζώνης (όπως στην περίπτωση του Οβρυοκάμπου) θα μας βρουν εγκαίρως και αποτελεσματικά αντιμέτωπους.

   Η οριοθέτηση των χειμάρρων του, η συντήρηση των έργων ελέγχου της ροής τους, η προστασία των κοιτών από παράνομες επεμβάσεις (αμμοληψίες, καταλήψεις κοίτης και οχθών) οφείλουν να είναι στόχοι προτεραιότητας για λόγους ποιότητας ζωής, βιοποικιλότητας και ελέγχου των πλημμυρικων φαινομένων. Τα σχέδια για αξιοποίηση για αναψυχή τμημάτων που ανήκουν στο Δήμο Πατρέων (π.χ. Μακριά Ράχη) οφείλουν με συγκεκριμένο τρόπο να προωθηθούν.

   Πιστεύουμε ότι όλα τα παραπάνω οφείλουν να αποτελέσουν μέρη ενός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος για τα προσεχή έτη.

 

   Πιστεύουμε ότι δικαιούμαστε να ζούμε σε μια πόλη που διαθέτει επαρκείς αστικούς και περιαστικούς χώρους πρασίνου.

   Θα παλέψουμε και θα επαγρυπνούμε γι’ αυτό.