Δευτέρα 4 Μαΐου, στις 7 μ.μ. στην πλατεία Γεωργίου.

Διαμαρτυρία της Οικολογικής Κίνησης Πάτρας για το περιβαλοντοκτόνο Νομοσχέδιο, τη Δευτέρα 4 Μαΐου, στις 7 μ.μ. στην πλατεία Γεωργίου.