Ζητούμενο η βιώσιμη διαχείριση των απορριμμάτων μας

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΙΠΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Ενημερωτική συνάντηση είχε αντιπροσωπεία της ΟΙΚΙΠΑ με τον αντιδήμαρχο καθαριότητας του Δήμου Πατρέων κ. Νίκο Ασπράγκαθο, στις αρχές του Φεβρουαρίου.

Σε ό,τι αφορά στο σχεδιασμό του Δήμου για τη διαχείριση των απορριμμάτων, ο κ. αντιδήμαρχος υποστήριξε την υφιστάμενη εκτίμηση ότι με αύξηση των ποσοστών ανακύκλωσης–κομποστοποίησης στο  50%  και σε συνδυασμό με την απορρόφηση του υπόλοιπου μέρους από το εργοστάσιο στου Φλόκα θα οδηγηθούμε στη λύση του προβλήματος και στο  οριστικό κλείσιμο της Ξερόλακκας.

Τα μέλη της ΟΙΚΙΠΑ αντέτειναν ότι τα προσδοκώμενα  ποσοστά είναι εντελώς ανεδαφικά, αφού ακόμα και πόλεις στο διεθνή χώρο με εμπειρία και κουλτούρα δεκαετιών, διαλογή στην πηγή κλπ., δεν τα έχουν προσεγγίσει. (Αναφέρθηκε το παράδειγμα του Όσλο, όπου το ποσοστό είναι 43%, από τα υψηλότερα παγκοσμίως). Επαναλάβαμε τη δική μας ανάλυση ότι, με δεδομένο πως η μονάδα επεξεργασίας στου Φλόκα θα απορροφήσει μόνο το 40% των απορριμμάτων της Πάτρας, ακόμα και αν το σημερινό ποσοστό ανακύκλωσης- κομποστοποίησης τετραπλασιαστεί και φτάσει στο 20% τα επόμενα χρόνια – που είναι επίσης πολύ φιλόδοξος στόχος – θα υπάρχει ένα σημαντικό υπόλοιπο 40%, δηλ. 40.000 τόνοι ετησίως, που θα πηγαίνουν αναγκαστικά στην Ξερόλακκα.

 

Στο σημείο αυτό διατυπώσαμε εκ νέου τη θέση της ΟΙΚΙΠΑ για κατασκευή μιας  δεύτερης μικρότερης μονάδας επεξεργασίας στα όρια του Δήμου Πατρέων, που θα κάλυπτε το υπόλοιπο μέρος των απορριμμάτων μας.

Στη συνέχεια, διατυπώσαμε την πρόταση να επαναλειτουργήσει το πρόγραμμα συλλογής τηγανέλαιου από τους μαθητές σχολείων, που είχε εφαρμοστεί με επιτυχία στο παρελθόν. Μάλιστα τα λειτουργικά κόστη θα ήταν ελάχιστα, αφού υπάρχει το μηχάνημα επεξεργασίας, που είχε αγοραστεί  τότε, ενώ το βιοντήζελ που επιστρεφόταν στα σχολεία χρησιμοποιούταν συμπληρωματικά για τη θέρμανσή τους. Ο αντιδήμαρχος επικαλέστηκε την έλλειψη προσωπικού, σημείωσε – ωστόσο – το αίτημά μας.

 

Τέλος, τονίσαμε την ανάγκη μιας πανστρατιάς στην πόλη για την ευαισθητοποίηση και μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών στην ανακύκλωση. Για το λόγο αυτό προτείναμε τη δημιουργία μιας ομάδας ανακύκλωσης (όπως στο παρελθόν) με τη συμμετοχή των Γραφείων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, εθελοντικών οργανώσεων, καταστημάτων εστίασης κλπ., που θα σχεδιάζει στοχευμένες δράσεις σε σχολεία και γειτονιές. Ο κ. αντιδήμαρχος επεσήμανε τις χωριστές συναντήσεις που έχει με τους διάφορους φορείς και είπε ότι θα μεταφέρει την πρότασή μας.

 

Παρέμεινε η αίσθησή μας και μετά τη συνάντηση ότι ο σχεδιασμός του Δήμου για τα απορρίμματα δεν είναι βιώσιμος και οι στόχοι για την ανακύκλωση είναι εξωπραγματικοί. Δικαιωθήκαμε, όταν λέγαμε τα ίδια το 2015 (όταν έμπαιναν παρόμοιοι στόχοι για το 2020), πολύ φοβούμαστε ότι θα συμβεί και στο μέλλον.

 

Παρά τις διαβεβαιώσεις περί του αντιθέτου, η Ξερόλακκα θα λειτουργεί για πολλά χρόνια ακόμα και  το πρόβλημα των απορριμμάτων θα οξύνεται συνεχώς, για να «σκάσει» κάποια στιγμή με απρόβλεπτες συνέπειες.

Δυστυχώς!…