Παρέμβαση για τα μικροπλαστικά στην επιτροπή των G20

ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΥΣΗ ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΑΝ. ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΧΗΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ

Μετά από πρόσκληση η Χρυσή Καραπαναγιώτη έκανε παρουσίαση στην επιτροπή των G20 για την επιστημονική γνώση και τις καινοτόμες λύσεις για τα θαλάσσια πλαστικά απορρίμματα, που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο των Ηνωμένων Εθνών στο Τόκιο και μοιράστηκε τις γνώσεις της σχετικά με τη μεταφορά των μικροπλαστικών μέσω των υγρών αποβλήτων στη θάλασσα. Η εν λόγω συνάντηση συνδιοργανώθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Ιαπωνίας, τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της ΕΕ και την Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος των ΗΠΑ.

Τα πλαστικά απορρίμματα στη θάλασσα είναι ζήτημα, που απαιτεί επείγουσα δράση, δεδομένων των δυσμενών επιπτώσεών τους στα θαλάσσια οικοσυστήματα, στην οικονομία, συμπεριλαμβανομένης της αλιείας, του τουρισμού και της ναυτιλίας, και ενδεχομένως στην ανθρώπινη υγεία. Στη διάσκεψη κορυφής τον Ιούνιο του 2019, οι ηγέτες των G20 δήλωσαν την αποφασιστικότητά τους να αναλάβουν ταχέως τις κατάλληλες εθνικές ενέργειες για την πρόληψη και τη σημαντική μείωση των απορρίψεων πλαστικών υλικών στους ωκεανούς. Συμφώνησαν επίσης τη μείωση στο μηδέν της πρόσθετης ρύπανσης των θαλασσών από τα πλαστικά απορρίμματα μέχρι το 2050 μέσω μιας συνολικής προσέγγισης με βάση τον κύκλο ζωής.

Έχοντας επίγνωση του σχεδίου δράσης των G20 για τα θαλάσσια απορρίμματα, που υιοθετήθηκε το 2017, η εν λόγω συνάντηση στόχευε στη μελέτη τριών θεμάτων: πηγές πλαστικής ρύπανσης, βέλτιστες πρακτικές για την παρακολούθηση της πλαστικής ρύπανσης και καινοτόμες λύσεις για τη μείωση των πλαστικών απορριμμάτων, που καταλήγουν στη θάλασσα. Η κα Καραπαναγιώτη ήταν μεταξύ των προσκεκλημένων ομιλητών της συνόδου με θέμα τις πηγές της ρύπανσης από μικροπλαστικά και είχε τη μοναδική ευκαιρία να ενημερώσει τους ηγέτες των G20 σχετικά με τα βασικά ευρήματα της έρευνας, που διεξάγεται στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας και αντίστοιχων μελετών ανά τον κόσμο.

 

Τα βασικά σημεία της ομιλίας της ήταν ότι:

Τα αστικά λύματα και τα όμβρια ύδατα κουβαλούν μαζί τους μικροπλαστικά. Ένα μικρό ποσοστό λυμάτων πάνω στη Γη περνά από επεξεργασία. Η επεξεργασία μειώνει τα μικροπλαστικά, που απελευθερώνονται στη θάλασσα. Παρόλο που οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων μειώνουν τη συγκέντρωση των μικροπλαστικών, στην έξοδό τους, λόγω των μεγάλων όγκων που διαχειρίζονται, μεγάλοι αριθμοί τελικά καταλήγουν στη θάλασσα.

Επίσης, αν δεν γίνει σωστή διαχείριση της λυμματολάσπης, μεγάλες ποσότητες μικροπλαστικών επιστρέφουν στα εδάφη και από εκεί πάλι στα υδατικά συστήματα και στη θάλασσα. Ως βέλτιστα μέτρα προτείνονται η μείωση της χρήσης των μικροπλαστικών, η πρόληψη της διαφυγής τους στα λύματα, η επεξεργασία στην πηγή, και η βιώσιμη διαχείριση της λυμματολάσπης. Επίσης επισημάνθηκε ότι, παρόλο που η ομιλία είχε δώσει βάση στους αριθμούς, όπως είχε ζητηθεί, η ομιλήτρια θεωρεί το πρόβλημα πιο περίπλοκο εξαιτίας των χημικών που βρίσκονται μέσα στα μικροπλαστικά από την διεργασία της παραγωγής τους.