Η ρυθμιστική του κυνηγίου: μια από τα ίδια…

Μια από τα ίδια υπήρξε και η φετινή Υπουργική Απόφαση για τη Ρύθμιση του κυνηγίου, την οποία υπέγραψε (5-8-2019) ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κωστής Χατζηδάκης. Παραμένει η έλλειψη σοβαρής επιστημονικής τεκμηρίωσης της απόφασης, η οποία περιλαμβάνει ορατά ανεπαρκείς, αν όχι υποκριτικές προβλέψεις, όπως η μείωση των ανά ημερήσια έξοδο θηρεύσιμων τρυγονιών από 10 σε 8, τη στιγμή που βαθιά ανησυχητική πορεία των πληθυσμών του πουλιού αυτού, κατά τις διαπιστώσεις των Υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιβάλλει την πλήρη απαγόρευση της θήρευσής του. Επίσης, η χωρίς όριο «κάρπωση» του αγριόχοιρου είναι αμφίβολο αν μπορεί να συγκρατήσει τους πληθυσμούς του σε περιοχές χωρίς φυσικούς θηρευτές, όπως η Πελοπόννησος.

Γενικότερα, οι αλλαγές που έγιναν είναι περιορισμένες, έχουν διαχειριστικό χαρακτήρα και δεν θίγουν τον πυρήνα διεξαγωγής της κυνηγετικής δραστηριότητας.

Η διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου καθορίζεται από 20 Αυγούστου 2019 μέχρι 29 Φεβρουαρίου 2020.

Η νέα ρυθμιστική απόφαση διαφοροποιείται στα ακόλουθα σημεία σε σχέση με την περσινή:

α) Αυξήθηκε οριζόντια, σε όλη τη χώρα, η κάρπωση του αγριόχοιρου και πλέον η κάρπωση θα γίνεται χωρίς περιορισμό ανά ομάδα και ημερήσια έξοδο.

β) Μειώνεται το ημερήσιο όριο κάρπωσης για το τρυγόνι, από τα 10 στα 8 θηρευόμενα πτηνά ανά κυνηγό.

Είναι γνωστό ότι για το θέμα αυτό έχουν εκφραστεί διαφορετικές θέσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, τις κυνηγετικές ομοσπονδίες και τις αρμόδιες υπηρεσίες, που ξεκινούν από τη διατήρηση του αριθμού και φτάνουν μέχρι την πλήρη απαγόρευση. Η μείωση του ημερήσιου ορίου κάρπωσης κατά δύο τρυγόνια είναι ένα πρώτο βήμα της πολιτείας μέχρι τη διεξαγωγή οριστικής μελέτης για το θέμα. Το Υπουργείο θα προχωρήσει στην περαιτέρω επιστημονική τεκμηρίωση του θέματος με ανάθεση σχετικής ερευνητικής μελέτης.

γ) Επιτρέπεται η θήρα στις νήσους Γαύδο και Γαυδοπούλα, τις ημέρες Σάββατο και Κυριακή μέχρι την 30η Νοεμβρίου.

Για τις νήσους αυτές ίσχυε πενταετής απαγόρευση, η οποία έληξε. Μετά από πρόταση της τοπικής Δασικής Υπηρεσίας επετράπη η θήρα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Πρόκειται για ασυγχώρητο λάθος. Η απαγόρευση θα έπρεπε να συνεχιστεί επ’ αόριστο, για να απολαύσουν τα ακριτικά αυτά

νησιά τα οφέλη προβολής και ήπιου τουρισμού, που έχει επιτύχει με τη μονιμοποίηση της απαγόρευσης η Τήλος.

Πέραν των ανωτέρω το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έκανε αποδεκτή την πρόταση της Κυνηγετικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος (Κ.Σ.Ε.) για αύξηση κατά πέντε (5) ευρώ της ετήσιας συνδρομής των κυνηγών, που είναι μέλη στους αναγνωρισμένους από το Υπουργείο Κυνηγετικούς Συλλόγους για την έκδοση άδειας θήρας.

Γ. Κανέλλης