Έλος Αγυιάς: Ανάπλαση ναι, αλλά μόνο με προστασία των ευαίσθητων τμημάτων

Τον περασμένο Μάρτιο έγινε γνωστό και εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Πατρέων, η οριστική μελέτη του έργου «Ανάπλαση – αξιοποίηση περιοχής Camping – έλους Αγυιάς», προϋπολογισμού 3.145.000,00 € καθώς και η υποβολή της πρότασης για την ένταξή του στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα», άξονας προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον».

 

Η Οικολογική Κίνηση Πάτρας, η οποία και όταν πριν από δεκαετία και πλέον είχε τεθεί και πάλι το θέμα μιας συνολικής ανάπλασης του όλου χώρου του Έλους και της πλαζ, είχε κριτική, αλλά όχι απορριπτική τοποθέτηση, μελέτησε το κείμενο των προτεινόμενων στη μελέτη αυτή επεμβάσεων, διαπίστωσε ότι υπάρχουν οφθαλμοφανείς αστοχίες, όπως η πρόταση φυτεύσεων ξενικών εισβολικών ειδών ή, κυρίως, η επέμβαση στο τμήμα εκείνο του Έλους (νοτιοανατολικά της πλαζ), που κατεξοχήν φιλοξενεί άγρια ζωή πτηνών, ερπετών και αμφιβίων, αξιοσημείωτη και προστατευόμενη. Κατόπιν αυτού αντιδράσαμε με δύο αναφορές μας προς την Περιφέρεια, τον Δήμο Πατρέων και το Υπουργείο Περιβάλλοντος, μια σύντομη που επικέντρωνε στην ανάγκη να μην προχωρήσει η δημοπράτηση της Μελέτης, προτού γίνει ο απαραίτητος επιστημονικός διάλογος και μια ακόμη, εκτενέστερη,  με τις αναλυτικές παρατηρήσεις και θέσεις μας.

 

Με λίγα λόγια, η ουσία του ζητήματος είναι η εξής: ανάπλαση του όλου χώρου του Έλους μπορεί να γίνει, ώστε να αυξηθεί η επισκεψιμότητά του και η αξία αναψυχής του, αλλά η εγκριθείσα Μελέτη πρέπει να υποστεί ΣΟΒΑΡΕΣ αλλαγές, ώστε οι επεμβάσεις να γίνουν στα μη ευαίσθητα τμήματα του χώρου (επιχωματωμένοι χώροι περιμετρικά, κυρίως).

 

Παράλληλα, επιβάλλεται επιστημονικά αλλά και νομικά, ΝΑ ΔΙΑΦΥΛΑΧΘΕΙ ΠΛΗΡΩΣ το σχετικά μικρό τμήμα, που είναι πολύτιμο για την πανίδα ερπετών και αμφιβίων.

 

Δημοσιεύουμε παρακάτω την πρώτη (και συνοπτικότερη) αναφορά μας:

 

“Κύριοι,

 

Έχετε γνωστοποιήσει ότι επίκειται η δημοπράτηση της “Μελέτης Εφαρμογής” για το Έλος της Αγυιάς. Δεδομένου ότι ο όλος χώρος του Έλους είναι ήδη καταγεγραμμένος ως υγροβιότοπος σε καταλόγους σημαντικών περιοχών για την Ελλάδα και την Ευρώπη, θεωρούμε απαραίτητο από πλευράς ουσίας και νομιμότητας, και μάλιστα εντός προεκλογικής περιόδου, να μην σπεύσετε να προχωρήσετε στην ενέργεια αυτή.

 

 Ενδεικτικά αναφέρουμε αυτή του Ελληνικού Κέντρου Βιοτόπων Υγροτόπων (Ε.Κ.Β.Υ.) του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή,  με συνδρομή του  ΥΠΕΧΩΔΕ και με αριθμ. καταχώρισης υγροτόπου: 232231000. (έκδ. βιλ. Ε.Κ.Β.Υ. 1994 σελ. 346), πράγμα που σημαίνει ότι προφανώς απαιτείται ειδική περιβαλλοντική μελέτη πριν από την υλοποίηση οποιοδήποτε σχεδίου, καθώς εμπίπτει στα όσα προβλέπει η περιβαλλοντική νομοθεσία, όπως Ν. 1650 για προτεινόμενους χώρους για προστασία από οποιοδήποτε επίσημο επιστημονικό φορέα και αν προέρχονται.

 

Είναι επομένως απαραίτητο να γίνει ενδελεχής επιστημονικός διάλογος, ο οποίος θα προσδιορίσει ποιες από τις προτεινόμενες επεμβάσεις είναι παραδεκτές, καθώς επίσης και σε ποια τμήματα του χώρου.

 

Υπογραμμίζουμε ότι είναι εντελώς διαφορετική η σημασία για την πανίδα του Έλους, ιδίως για την υποτιμημένη στη Μελέτη ερπετοπανίδα και είδη  αμφιβίων,  των ήδη επιχωματωμένων (μπαζωμένων) τμημάτων και περιοχών και από την άλλη, περιοχών όπως η αναφερόμενη με την κωδική ονομασία Φ Α5, η οποία με βάση τις παρατηρήσεις είναι κρίσιμης σημασίας για την διατήρηση της ερπετοπανίδας και αυτής των αμφιβίων. Κατόπιν τούτων σας καλούμε να παγώσετε κάθε ενέργεια για την δημοπράτηση της εν λόγω Μελέτης Εφαρμογής και αντιθέτως να προχωρήσετε σε πρωτοβουλίες για την κατάθεση με πρόσφορους τρόπους (κατάθεση επιστημονικών γνωμοδοτήσεων, επιστημονική ημερίδα κλπ) όλων των στοιχείων που θα μας επιτρέψουν να συνδυάσουμε, όπως από το νόμο οφείλουμε, την αναβάθμιση του χώρου από πλευράς επισκεψιμότητας και αναψυχής με την διαφύλαξη των ευάλωτων στοιχείων της εν γένει πανίδας του.”

 

Ελπίζουμε η έκκλησή μας να εισακουστεί. Αν κάτι δίνει ιδιαίτερη αξία στο Έλος της Αγυιάς, ως πολύτιμου αστικού υγρότοπου, είναι η άγρια ζωή που, παρά τη γειτνίασή της με μια έντονα αστικοποιημένη περιοχή, επιμένει να επιβιώνει.

 

Μπορούμε να βελτιώσουμε τους τρόπους που θα χαιρόμαστε το πολύτιμο αυτό απόκτημα του Δήμου μας, χωρίς να την πλήξουμε, αλλά αντιθέτως να την διαφυλάξουμε. Δεν είναι “υπερβολές οικολόγων”. Είναι ξεκάθαρη επιταγή του νόμου για την προστασία του Περιβάλλοντος.

 

Γ. Κ.  –   Γ. Χ.