ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΤΑ ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΑΡΑΞΟΥ

Εν τω μεταξύ χρειάστηκε να καταρρακωθούν όχι μόνο οι αποφάσεις του ιδίου του Νομαρχιακού Συμβουλίου, οι αποφάσεις της επιθεώρησης Μεταλλείων, του Υπουργού Ανάπτυξης, της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας καθώς και το κύρος όλων των παραπάνω μετά τη λήψη της απόφασης παράτασης ενώ το κέντρο της Πάτρας τελούσε, κατά τη διατύπωση της «Πελοποννήσου», υπό κατοχή δεκάδων βαρέων οχημάτων που οι εργολαβικές και λατομικές επιχειρήσεις παρέταξαν σε κεντρικούς δρόμους επί τρεις ημέρες.

   Τι μέλλει γενέσθαι;

    Ήδη οι κάτοικοι του οικισμού του Αράξου (Γκέρμπεζι) που χρόνια τώρα υφίστανται την αφόρητη όχληση των φορτηγών και της σκόνης στα σπίτια τους  κινητοποιήθηκαν κλείνοντας το δρόμο του χωριού και ετοιμάζουν δικαστική προσφυγή.

   Το θέμα της επιβολής προστίμων από την Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ανοικτό, διότι η παρουσία λατομείων σε περιοχή Ραμσάρ είναι πρωτάκουστη.

   Το θέμα της ανεύρεσης εναλλακτικών λατομικών ζωνών συνεχίζει να κινείται με ρυθμούς χελώνας.

   Οι μόνοι ευχαριστημένοι πρέπει να είναι οι λατόμοι και οι εργολάβοι των οποίων ο εκβιασμός πέρασε και τα κέρδη είναι εξασφαλισμένα για έναν ακόμη χρόνο και…βλέπουμε.

   Η ΟΙΚΙΠΑ θα διατηρήσει το θέμα σε πρώτη προτεραιότητα. Το παιχνίδι των παρατάσεων και των τεχνητών αδιεξόδων δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο. Η ολική κατεδάφιση των Μαύρων Βουνών δεν θα επιτραπεί.