Να ιδρυθεί Κέντρο Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α) στην Πάτρα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Η αλλαγή της νομοθεσίας για τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, με διεύρυνση του αντικειμένου τους, ώστε μέσω αυτών να συντονίζεται συνολικά η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στα σχολεία, αλλά και η μείωση του αριθμού τους, οδηγεί σε σοβαρή δυσχέρεια την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Αχαΐα, ένα νομό που πάντα έχει πρωτοπορήσει και ποσοτικά και ποσοτικά στο πεδίο αυτό.

Ο νομός, αν δεν αλλάξει κάτι, θα μείνει μόνο με το ΚΕΑ (πρώην ΚΠΕ – Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης) της Κλειτορίας, πράγμα που αναπόφευκτα θα σημάνει σοβαρή υποβάθμιση των δυνατοτήτων συντονισμού των περιβαλλοντικών προγραμμάτων των σχολείων.

Οι υπεύθυνες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας διατύπωσαν πρόταση με αντικείμενο την ίδρυση Κέντρου Εκπαίδευσης για την Αειφορία – ΚΕΑ  στο ανενεργό κτήριο του Δημοτικού σχολείου της Ελεκίστρας δίπλα στην Πάτρα, ως δεύτερου Κ.Ε.Α. του νομού Αχαΐας.

Το αίτημα είναι ρεαλιστικό και εφικτό για μια σειρά λόγων:

  1. Σύμφωνα με τη νέα ισχύουσα νομοθεσία για τα ΚΕΑ, αυτά θα είναι όχι πλέον κέντρα για διεξαγωγή δράσεων εντός των εγκαταστάσεών τους, αλλά και κέντρα συντονισμού των περιβαλλοντικών προγραμμάτων, στα οποία θα προστεθούν τα πολιτιστικά προγράμματα και τα προγράμματα Αγωγής Υγείας, τα οποία γίνονται στα σχολεία του νομού. Δηλαδή θα καλύπτουν την εργασία, που σήμερα γίνεται από τους Υπευθύνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πολιτιστικών Προγραμμάτων και Αγωγής Υγείας, οι οποίοι εδρεύουν στα γραφεία της Δ/νσης στην πρωτεύουσα του Νομού. Είναι αυτονόητο ότι στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας αυτή η αποστολή δεν μπορεί να επιτελεσθεί από την Κλειτορία ή την Ακράτα. Αν δεν ιδρυθεί ΚΕΑ στην Πάτρα, από την ερχόμενη σχολική χρονιά θα καταρρεύσουν τα σχολικά προγράμματα στην Αχαΐα.
  2. Η Αχαΐα, τρίτος σε πληθυσμό νομός της χώρας, παραδοσιακά πρωτοπορεί στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, έχοντας το πρώτο ιδρυθέν ΚΠΕ (Κλειτορίας) και πάντα από τους πρώτους στη χώρα αριθμούς ετήσιων εκτελουμένων προγραμμάτων.
  3. Το αίτημα ίδρυσης δεύτερου ΚΕΑ στο νομό (κάτι που ισχύει και για άλλους νομούς) δεν συνεπάγεται αναγκαστικά αυξημένο αριθμό εκπαιδευτικών προς απόσπαση. Οι προβλεπόμενοι εννέα, ως αποσπασμένο προσωπικό του ΚΕΑ Κλειτορίας, μπορούν (το πολύ με προσθήκη ενός) να κατανεμηθούν στα δύο ΚΕΑ, και η ευθύνη συντονισμού να μοιρασθεί, για την ανατολική Αχαΐα το ΚΕΑ Κλειτορίας, για τη δυτική το νέο ΚΕΑ της Πάτρας. Σε κάθε περίπτωση, οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στα ΚΕΑ δεν επιβαρύνουν, αλλά, αντίθετα, επιτελούν «ανταποδοτική» υπηρεσία, αφού υποστηρίζουν πολιτικές, που εξοικονομούν πόρους σε πολλούς τομείς (διαχείριση απορριμμάτων, εξοικονόμηση ενέργειας, στήριξη τοπικών προϊόντων κ.λπ.).
  4. Το θέμα του κτηρίου είναι λυμένο από τον Δήμο Πατρέων με άριστο τρόπο (καινούριο, ανενεργό Δημοτικό σε ημιορεινή περιοχή 5 χιλ. από την Πάτρα με εξαιρετικά χαρακτηριστικά ως προς τις ευκαιρίες εκτέλεσης προγραμμάτων πεδίου).
  5. Το αίτημα έχει ήδη σταλεί από τον Δήμο Πατρέων (το Δημ. Συμβ. του οποίου ομόφωνα υποστήριξε το αίτημα) στο Υπ. Παιδείας και έλαβε αρ. κεντρικού πρωτοκόλλου του υπουργείου 3208/ 10-01-2019.

Ακολουθεί το κείμενο της πρότασης, όπως εστάλη στο Υπουργείο Παιδείας από τον Δ. Πατρέων:

“Με το νέο νόμο 4547/12-06-2018 προβλέπεται ότι τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) μετατρέπονται σε Κέντρα Εκπαίδευσης για την Αειφορία (ΚΕΑ).

Στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας λειτουργεί το ΚΠΕ Κλειτορίας – Ακράτας, το οποίο έχει αναμφισβήτητα προσφέρει πολλά από την στιγμή που λειτούργησε το 1993 ως το πρώτο ΚΠΕ πανελλαδικά. Ωστόσο το ΚΠΕ Κλειτορίας – Ακράτας δεν είναι εύκολα προσβάσιμο από την Πάτρα, όπου υπάρχει το μεγαλύτερο ποσοστό του μαθητών και εκπαιδευτικών της Αχαΐας (187 Σχολεία Πρωτοβάθμιας και 75 Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μόνο στην ΠΑΤΡΑ ) και είναι μακριά από την έδρα των περισσοτέρων φορέων συνεργασίας που βρίσκονται στην Πάτρα.

Αναδεικνύεται, λοιπόν, η αναγκαιότητα λειτουργίας ενός δεύτερου ΚΠΕ στην Αχαΐα. Ο Δήμαρχος Πατρέων και το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από αίτημα των Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  κ.κ. Πηνελόπης Σακοβέλη και Ιωάννας Παπαϊωάννου, ομόφωνα αποφάσισε (αρ. αποφ. 1045/19-12-2018 & ΑΔΑ: 75ΟΥΩΞΙ-ΓΘΥ) την παραχώρηση των χώρων του Δημοτικού σχολείου Ελεκίστρας, προκειμένου να λειτουργήσει 2ο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Αχαΐα με έδρα την Πάτρα.

Tο νεόδμητο Δημοτικό  Σχολείο  Ελεκίστρας Πατρών βρίσκεται στο χωριό Ελεκίστρα του Δήμου Πατρέων, σε απόσταση περίπου 5 Km από το κέντρο της πόλης. Το κτήριο ολοκληρώθηκε το 2012 και δεν λειτούργησε ποτέ, αφού δεν υπήρχε ο απαιτούμενος αριθμός μαθητών. Ο χώρος που προορίζεται για το ΚΠΕ Πάτρας είναι συνολικού εμβαδού περίπου 200 mμε αίθουσα προβολών, πλήρως εξοπλισμένη, καθώς και με προαύλιο χώρο, επιφάνειας 1,5 στρέμματος, για την ανάπτυξη υπαίθριων δραστηριοτήτων. Ο χώρος ικανοποιεί πλήρως τις ανάγκες λειτουργίας ενός ΚΠΕ.

Επισημαίνεται ότι το Νέο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πάτρας δεν θα λειτουργήσει ανταγωνιστικά στο ήδη υπάρχον επιτυχημένο ΚΠΕ Κλειτορίας, αλλά:

  • θα δώσει, λόγω εγγύτητας με τα περισσότερα σχολεία της Αχαΐας, στους μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς επιπλέον δυνατότητες να εκπαιδεύονται και να ενημερώνονται σε επίκαιρα ζητήματα, τόσο περιβαλλοντικά όσο και πολιτιστικά και αγωγής υγείας
  • θα δώσει τη δυνατότητα σε περισσότερες μαθητικές ομάδες και εκπαιδευτικούς να επισκεφθούν ένα ΚΠΕ
  • θα αναδείξει την περιοχή και θα ενισχύσει την εκπαιδευτική κοινότητα, αφού η Αχαΐα θα διαθέτει δύο ΚΠΕ
  • θα διευκολύνει την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε περιβαλλοντικά και αειφορικά θέματα.
  • θα αποτελέσει φορέα συνεργασίας, που θα βοηθήσει την εκπαιδευτική κοινότητα και θα συμβάλει στην ανταλλαγή εμπειριών και πληροφοριών, στοχεύοντας σε μια σχεδιασμένη αλλαγή για την ορθή διαχείριση του περιβάλλοντος και την ποιότητα ζωής.

Το νέο ΚΠΕ Πάτρας, δυνάμει των διατάξεων του ν. 4547/2018, θα μετατραπεί σε Κέντρο Εκπαίδευσης για την Αειφορία (ΚΕΑ) Πάτρας, ώστε η Αχαΐα να διαθέτει δύο ΚΠΕ / ΚΕΑ, προκειμένου να υποστηριχθεί το τεράστιο έργο, που έχει υλοποιηθεί έως σήμερα στον τομέα της Εκπαίδευσης για την Αειφορία.

Παρακαλούμε για την έγκριση της ίδρυσης του νέου ΚΠΕ Πάτρας και τη στελέχωσή του σύμφωνα με τον ν. 4547/2018, ώστε να προσφέρει στους/στις εκπαιδευόμενους – εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες – της Αχαΐας ευκαιρίες προσέγγισης αειφορικών μοντέλων διαβίωσης.”

 

Γιώργος Κανέλλης