Υπερβολική, βαριά αλλά και μη νόμιμη η επέμβαση στο πλατανοδάσος

Η επέμβαση του Δήμου Πατρέων με εκχέρσωση του 20% της όλης έκτασης του πλατανοδάσους δίπλα στην εκβολή του Χάραδρου, ισοπέδωση του εδάφους με χωματουργικά μηχανήματα και επίστρωση αδρανών, δεν είναι νόμιμη γιατί παραβιάζει τα προβλεπόμενα στο Γενικό Πολεοδομικό σχέδιο της Πάτρας, το οποίο είναι νόμος.

Ασφαλώς, μια ήπια επέμβαση με σκοπό τη διευκόλυνση χρήσεων αναψυχής αλλά με σεβασμό της μεγάλης τύχης να έχουμε μέσα στον πολεοδομικό ιστό της Πάτρας ένα φυσικό παραποτάμιο άλσος και αποδεκτή είναι από περιβαλλοντική άποψη και επιτρέπεται από το Γ.Π.Σ.

Θεμελιώδης όμως προϋπόθεση που θέτει το ΓΠΣ και δεν τηρήθηκε, είναι ο ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ σχεδιασμός, ώστε να τεκμηριώνεται ότι γίνονται σεβαστά τα φυσικά στοιχεία της περιοχής αυτής προστασίας (ορολογία του ΓΠΣ) και να συνδυαστεί η διατήρηση της χλωρίδας και πανίδας μαζί με ήπιες χρήσεις αναψυχής.

Η επέμβαση που έγινε, προφανώς με προφορικές εντολές, δεν είναι ήπια, ξεπερνάει τα όρια που θέτει το ΓΠΣ, έπληξε ήδη την πανίδα αμφιβίων της περιοχής και για τους λόγους αυτούς η ΟΙΚΙΠΑ ζήτησε από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος να επιβάλλει διακοπή των εργασιών και να απαιτήσει, επιτέλους, την εκπόνηση και κατάθεση ενός συνολικού, ενυπόγραφου τεχνικά και πολιτικά σχεδιασμού, ώστε να γίνουν όσα έργα χρειάζεται και είναι συμβατά με το χαρακτήρα της περιοχής, διαφυλάσσοντας όμως στο μέγιστο βαθμό τα φυσικά του χαρακτηριστικά. Στο μέτρο δε που είναι δυνατό, να επιδιωχθεί αποκατάσταση.

Πρέπει να γίνει κατανοητό απ΄όλους μας ότι αν για το Νότιο Πάρκο ή την περιοχή του πρώην σκουπιδότοπου στο Ριγανόκαμπο η ισοπέδωση με χωματουργικά ήταν αναβάθμιση από μπαζότοπους σε πάρκα, η ίδια μέθοδος σε ένα φυσικό άλσος με πλατάνια, υπόροφο θάμνων και αξιοσημείωτη πανίδα αμφιβίων, είναι υποβάθμιση.

Εκεί χρειάζονται λίγα και ήπια στο πλαίσιο συνολικού, περιβαλλοντικά άρτιου σχεδιασμού. Εμείς θα επιμείνουμε γι’ αυτό.