Βάρβαρη καταπάτηση του αιγιαλού στον Καστελλόκαμπο

ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΟΙΚΙΠΑ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΚΤΟΓΡΑΜΜΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ

dt1Παρουσιάζουμε σήμερα, μαζί με εύγλωττο φωτογραφικό υλικό, μια ιδιαιτέρως θρασεία και περιφρονητική για το νόμο και το δημόσιο συμφέρον περίπτωση: την καταπάτηση του αιγιαλού του Δήμου Πατρέων στην περιοχή Καστελλοκάμπου και σε μήκος πολλών δεκάδων, αν όχι εκατοντάδων μέτρων.

Η καταπάτηση δημόσιας γης είναι γνωστό ότι άνθησε και ανθεί στη χώρα μας. Είναι μια παθογένεια του δημοσίου βίου μας, που μειώνει το επίπεδο ποιότητας ζωής όλων, υποβαθμίζει τα δημόσια αγαθά και αποτρέπει την ορθολογική χρήση τους για οικονομική ανάπτυξη με παράλληλο σεβασμό των διατάξεων για την προστασία του περιβάλλοντος.

Χαρακτηριστική περίπτωση είναι οι καταπατήσεις του αιγιαλού και της παραλίας, οι οποίες, εν όψει της μεγάλης αξίας, που έλαβαν τα τμήματα αυτά του εδάφους της χώρας λόγω της αξιοποίησής τους για τουρισμό ή αναψυχή, αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα για το δημόσιο συμφέρον. Αυτό μάλιστα συμβαίνει, όταν συνδυάζονται με παρεμπόδιση της πρόσβασης του κοινού στη θάλασσα για αναψυχή.

dt3Κατά τον ισχύοντα νόμο 2071/2001 «Αιγιαλός είναι η ζώνη της ξηράς, που βρέχεται από τη θάλασσα από τις μεγαλύτερες και συνήθεις αναβάσεις των κυμάτων της».  Επίσης ρητά ο νόμος ορίζει ότι  «ο αιγιαλός, η παραλία, η όχθη και η παρόχθια ζώνη εί­ναι πράγματα κοινόχρηστα και ανήκουν κατά κυριότητα στο Δημόσιο, το οποίο τα προστατεύει και τα διαχειρίζε­ται». Θεμελιώδης είναι και η διάταξη, που ορίζει ότι «Ο κύριος προορισμός των ζωνών αυτών (του αιγιαλού και της παραλίας) είναι η ελεύ­θερη και ακώλυτη πρόσβαση προς αυτές…»

Στην προκειμένη περίπτωση, άπληστοι συμπολίτες, κάτοχοι παραλιακών οικοπέδων, στην περιοχή μεταξύ των οδών Κοιμήσεως Θεοτόκου και Φειδίου, αλλά και μετά (βορείως) από την οδό αδελφών Φέγγου, τα επέκτειναν με φυτεύσεις πάνω στην αμμουδιά και στη συνέχεια έκαναν περίφραξη με πασσάλους και πλέγμα, μπηγμένους στην άμμο (αν όχι μέσα στο νερό) και κατασκεύασαν επί του αιγιαλού βαριά φράγματα από τσιμεντοκατασκευές, βάρβαρες και ακαλαίσθητες. 

dt2Αυτά έχουν ως βαριά επίπτωση για όλους μας την διακοπή της συνέχειας της ακτογραμμής, τον αποκλεισμό μας από τη χρήση της ακτής και της θάλασσας, την αλλοίωση ως και καταστροφή του παρακτίου οικοσυστήματος, την ωμό σφετερισμό δημοσίων αγαθών.

Οι περιπτώσεις που περιγράφουμε είναι «σκαστές». Όμως είμαστε (έστω και με προβλήματα) κράτος δικαίου, όχι …«Φαρ-Ουέστ»!

Ζητούμε από τις αρμόδιες υπηρεσίες να επέμβουν ταχέως και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ, με στόχο τη νόμιμη οριοθέτηση και αποκατάσταση του αιγιαλού στο πλάτος που προκύπτει από τα ακριβώς δίπλα, από την μια και την άλλη πλευρά τμήματα.

Πέραν αυτού: απαιτούμε από όλους τους αρμόδιους, Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου, Δήμο Πατρέων, Διεύθυνση Περιβάλλοντος, όποια άλλη αρχή είναι συναρμόδια ένα ΓΕΝΙΚΟ έλεγχο της ακτογραμμής του Δήμου Πατρέων, με σκοπό την ΠΛΗΡΗ καταγραφή αναλόγων φαινομένων όπου αλλού υπάρχουν (π.χ. Άγιος Βασίλειος), την επιβολή κυρώσεων και προπαντός την σαρωτική αποκατάσταση της νομιμότητας και της συνέχειας της ακτογραμμής για το καλό ΟΛΩΝ μας, χωρίς καθυστερήσεις και προσχήματα. 

Εμείς θα είμαστε παρόντες και ενεργοί, θα επαγρυπνούμε και θα επιμείνουμε.