Εκλογές 2007: προτεραιότητες περιβαλλοντικής πολιτικής

1. Είναι αναγκαία η ψήφιση χωρίς καμιά καθυστέρηση των επί δεκαετίες εκκρεμούντων προεδρικών διαταγμάτων για τις προστατευόμενες περιοχές της Στροφιλιάς –Κοτυχίου και του Χελμού – Βουραϊκού.
2. Είναι αναγκαία η ενεργοποίηση τοπικά αλλά και η διασφάλιση σχετικής κυβερνητικής δέσμευσης για την υλοποίηση εργοστασίου σύγχρονης, και με ήπια μέθοδο διαχείρισης των απορριμμάτων. Οι Χ.Υ.Τ.Α. και κορεσμένοι είναι και παρωχημένοι.
3. Είναι αναγκαίο να ληφθούν γενναίες πολιτικές αποφάσεις για την υπογειοποίηση των πυλώνων μεταφοράς ρεύματος που περνούν από κατοικημένες περιοχές.
4. Είναι ανάγκη να γίνουν, επιτέλους, ουσιαστικά βήματα για να λάβει τέλος η τραγωδία της απώλειας κοινοχρήστων χώρων στην Πάτρα αλλά και άλλες πόλεις.
5. Είναι αναγκαία η ενεργοποίηση για την κατασκευή και ορθή λειτουργία βιολογικών καθαρισμών σ΄όλους τους δήμους της Αχαΐας
6. Είναι αναγκαία αποφασιστικά μέτρα για να παύσει η υπεραλίευση στον Κορινθιακό.
7. Είναι ανάγκη να ληφθούν δραστικά μέτρα για τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής και της ηχητικής ρύπανσης στην Πάτρα.
8. Είναι αναγκαίο να ασκηθεί ισχυρή πίεση ώστε να ματαιωθεί η σχεδιαζόμενη από τον όμιλο Μυτιληναίου λιθανθρακική μονάδα, παραγωγής ρεύματος, 600 Mw, στην Αντίκυρα του Β. Κορινθιακού. Παράλληλα απαιτείται κάθε στήριξη στα σχέδια παραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
9. Είναι ανάγκη να προωθηθούν τοπικά και εθνικά το δασολόγιο και το κτηματολόγιο, με προτεραιότητα την ύπαιθρο και όχι τις πόλεις.
10.Είναι ανάγκη να ενισχυθούν τοπικά και εθνικά οι υπηρεσίες ελέγχου και προστασίας του περιβάλλοντος και των δημοσίων αγαθών.
11.Είναι τέλος ανάγκη να τεθεί τέρμα στις προσπάθειες αναθεώρησης του αρ. 24 του Συντάγματος.
 
  Πολιτικά πρόσωπα με αίσθημα ευθύνης και αποστολής οφείλουν να θέσουν τα παραπάνω σε προτεραιότητα όχι μόνο την προεκλογική περίοδο αλλά και κάθε μέρα στη συνέχεια.
   Για μας, τις περιβαλλοντικές οργανώσεις τούτο είναι πάγια δέσμευση και οδηγός δράσης.

    Οι οργανώσεις του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ

Εταιρία Προστασίας Τοπίου και Περιβάλλοντος
Εταιρία Προστασίας Περιβάλλοντος Ρίου
Οικολογική κίνηση Πάτρας
Πολίτες εν Δράσει
Σύλλογος προστασίας Περιβάλλοντος Αρκτικού Διαμερίσματος
Σύλλογος προστασίας Υγείας και περιβάλλοντος Κ. Υγείας Χαλανδρίτσας

 

τηλ. επικοινωνίας: 6974.045777 Ήρα Κουρή,   6972902750 Γιώργος Κανέλλης