Εδώ και τώρα, τέρμα στις απώλειες κοινοχρήστων χώρων!

Προτάσεις για το θέμα έχουν κατατεθεί: πίεση προς την κυβέρνηση μέσω και της ΚΕΔΚΕ και άλλων δήμων που έχουν το πρόβλημα για δημιουργία ειδικού πόρου, αξιοποίηση εκτάσεων ως «τράπεζας γης», αξιοποίηση των εσόδων από τις κλήσεις και την ελεγχόμενη στάθμευση (που ακόμη αναμένεται…) μόνο για το σχέδιο πόλεως, δανεισμός, ακόμη και ειδικό τέλος.
   Επιβάλλεται ακόμη, αυτονοήτως, να υπάρξει επιμονή και μέθοδος για την είσπραξη των προβλεπομένων από την πολεοδομική νομοθεσία εισφορών σε χρήμα, όπως και για την απόδοση σε κοινή χρήση ήδη αποζημιωμένων γηπέδων (υπάρχουν και αυτά!).
   Ένα ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΤΡΕΠΤΟ: να παρακολουθούμε άπρακτοι την καταστροφή του πολεοδομικού μέλλοντος της πόλης μας.
    Ακόμη και με θυσίες αυτή η ζοφερή προοπτική οφείλει να ανακοπεί.