5η Ιουνίου: Ν’ αλλάξουμε πολιτική και συμπεριφορά!

Η συνεχής συσσώρευση όλο και δυσμενέστερων στοιχείων-τεκμηρίων της κλιματικής μεταβολής δεν μας επιτρέπει να  θέσουμε, όσο μονότονο και αν ακούγεται, άλλη προτεραιότητα από αυτή του στοχασμού για την ενεργειακή μας συμπεριφορά: στη μακάρια χώρα μας, που ήδη ξεπέρασε το στόχο εκπομπών για το 2012 (που ήταν 25% το πολύ, παραπάνω από τα δεδομένα του 1990) οι μεν πολίτες ελάχιστα πράττουν για εξοικονόμηση ενέργειας, η δε κυβέρνηση  προωθεί δημόσια και ιδιωτικά σχέδια παραγωγής πάνω από 3000 MW από ορυκτά καύσιμα, ακόμη και εισαγόμενο λιθάνθρακα (όπως η μονάδα 600MW στον κόλπο της Αντίκυρας).
       Η υπεράσπιση της ελεύθερης πρόσβασης στα δημόσια αγαθά, όπως κατ’ εξοχήν είναι οι ακτές μας, αναδεικνύεται επίσης σε υψηλή προτεραιότητα, μετά τον ηρωικό αγώνα του δημάρχου Ελληνικού Χρ. Κορτζίδη, που ήδη φέρνει καρπούς. Το πρόβλημα της παράνομης περίφραξης-αποκλεισμού της πρόσβασης στις ακτές, όπως εξάλλου και των καταπατήσεων σ’ αυτές αφορά σοβαρά και την δική μας περιοχή, τόσο στον Κορινθιακό όσο και στο Ιόνιο.
    Στα τοπικά μας πράγματα τώρα, κορυφαίο θέμα αποτελεί η μελλοντική διαχείριση των απορριμμάτων του νομού Αχαΐας και προοπτικά όλης της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας. Με θετικά δεδομένα την στροφή σε βιώσιμη μέθοδο διαχείρισης (χωρίς καύση) και την εξασφάλιση του αναγκαίου χώρου στην περιοχή Φλόκα, εκείνο που τίθεται ως κορυφαίο καθήκον των τοπικών μας παραγόντων (του τοπικού πολιτικού μας προσωπικού) είναι η πάση θυσία εξασφάλιση της αναγκαίας  χρηματοδότησης για το έργο.
    Κρίσιμης σημασίας είναι ακόμη αυτή τη περίοδο, η επαγρύπνηση για την υπεράσπιση της ακεραιότητας του Έλους της Αγυιάς και η υλοποίηση των μελετών για την λειτουργία του ως οικολογικού πάρκου αναψυχής.
Δεν πρέπει ακόμα να παραβλέψουμε την καθημερινότητα που όλοι μας βιώνουμε σε αυτή την πόλη. Οι ιθύνοντες οφείλουν να δείξουν σεβασμό στους πολίτες και να λάβουν τις  γενναίες αποφάσεις που απαιτούνται για την μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στον αστικό ιστό της Πάτρας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των πολιτών της.  

Σ’ ότι αφορά τέλος τις οργανώσεις μέλη του ΣΠΟΕΠΠ δηλώνουμε ότι θα είμαστε παρόντες σε όλες τις μάχες για την διασφάλιση της ποιότητας ζωής των πολιτών της περιοχής μας, αναδεικνύοντας κάθε πρόβλημα που αφορά την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος αλλά και προτρέποντας τους κατοίκους σε μια φιλική στάση και συμπεριφορά στην διαχείριση του με στόχο την αειφορική ανάπτυξη.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ
ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΤΡΑΣ