Κυκλοφοριακό:απαιτείται πολιτική αρχών!

Με βάση τα παραπάνω η τοποθέτησή μας έχει ως εξής:
1. Το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης συμβάλει σαφώς θετικά στη διαχείριση της κυκλοφορίας στο κέντρο, οι δε εισπράξεις από αυτό οφείλουν να διατεθούν στην εφαρμογή του σχεδίου πόλεως.
2. Οι λεωφορειόδρομοι στις κεντρικές αρτηρίες είναι μέτρο πετυχημένο, κατ’ εξοχήν αποτρεπτικό της χρήσης Ι.Χ. και φιλολαϊκό ως ενισχυτικό της συλλογικότητας στη χρήση του δημοσίου χώρου. Επιπλέον, οφείλουν να έχουν προτεραιότητα και έναντι της ελεγχόμενης στάθμευσης.
3. Η δωρεάν συγκοινωνία από τα πάρκινγκ της Παπαφλέσσα και της Τερψιθέας είναι επίσης σαφώς φιλολαϊκό και αποτρεπτικό της εισόδου Ι.χ. στο κέντρο μέτρο και ως τέτοιο οφείλει να διατηρήσει το μέγιστο της ωφελιμότητάς του, ήτοι να διατηρηθούν και οι ενδιάμεσες στάσεις. Πιέσεις προς το αντίθετο είναι σαφώς κοντόφθαλμες και πρέπει να μη γίνουν δεκτές.

Μόνο μια ολοκληρωμένη πολιτική αρχών, στηριγμένη στα πορίσματα των επιστημονικών μελετών μπορεί να αποδώσει ορατή βελτίωση του κυκλοφοριακού.