Η μια ακτή κτίζεται, η άλλη διαβρώνεται

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΕΕΣ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΑ

 

H διάβρωση των ακτών, ιδιαίτερα των γνωστών κολυμβητικών παραλιών, είναι πρόβλημα με σοβαρές περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις. Όμως η αντιμετώπισή του δεν μπορεί να γίνεται με αυθαίρετες ενέργειες καθενός, χωρίς ευρύτερη μελέτη. Πράγματι, πρόβολοι ή κυματοθραύστες μπορεί να βοηθήσουν να εμπλουτιστεί μια κολυμβητική παραλία με άμμο και χαλίκι αλλά, χωρίς μελέτη, με κριτήριο μόνο τι συμφέρει την «δική» μας περιοχή, μια περιοχή βελτιώνεται και οι διπλανές διαβρώνονται δυσανάλογα.

Φίλοι της ΟΙΚΙΠΑ μάς είχαν καταγγείλει, από το καλοκαίρι, ότι στο χώρο που έπιαναν τα φέρυ στην Παναγοπούλα, σήμερα πάρκιγκκ ξεφύτρωσε, ως δια μαγείας νέος κάθετος πρόβολος. Προχωρήσαμε σε σχετική αναφορά προς την αρμόδια Κτηματική Υπηρεσία Αχαΐας και το αποτέλεσμα ήταν, ότι  όχι μόνο αυτή, αλλά και άλλοι τέσσερις πρόβολοι, μπροστά από το χώρο του γνωστού αναψυκτηρίου Poco – poco, ήταν αυθαίρετες και κατεδαφιστέες.

Η Υπηρεσία εξέδωσε το παρακάτω έγγραφο:

Παράνομες κατασκευές (εξέδρες) εντός θάλασσας έμπροσθεν POCO-POCO περιοχής Παναγοπούλας Ζήριας Αιγιαλείας.

Διαβίβαση Πρωτοκόλλου Κατεδάφισης για εκτέλεση

α) Το υπ’ αρ. 65/06-09-2020 Πρωτόκολλο κατεδάφισης άρσης και απομάκρυνσης αυθαίρετων κατασκευών από θάλασσα του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας Αχαΐας

β) Το υπ’ αρ. 2131.24/952/02-09-2020 έγγραφο του Γ’ ΛΤ Αιγίου

γ) Το υπ’ αρ. 73306/07-09-2020 έγγραφό μας

Σε συνέχεια ανωτέρω σχετικών, σας διαβιβάζουμε ως συνημμένα στο παρόν την ανωτέρω α΄ διοικητική πράξη της Υπηρεσίας, που αφορά στην κατεδάφιση πέντε εξεδρών–ράμπες από σκυρόδεμα εντός θάλασσας έμπροσθεν καταστήματος POCO POCO περιοχής Παναγοπούλας Ζήριας Δήμου Αιγιαλείας και παρακαλούμε για τις ενέργειές σας για την άμεση εκτέλεσή του, σε εφαρμογή του άρθρου 27 ν. 2971/2001 και λόγω υφιστάμενης επικινδυνότητας.

Συνημμένα στο παρόν σάς διαβιβάζουμε σε φωτοαντίγραφο τα κρίσιμα στοιχεία του φακέλου (τεχνική αποτύπωση, Πρωτόκολλο Κατεδάφισης, στοιχεία δημοσιότητας, αποδεικτικά τοιχοκόλλησης, έγγραφο Λιμενικής Αρχής περί επικινδυνότητας – πρότασης για κατεδάφιση κλπ.) σχετικά με την έκδοση και εκτέλεση του Πρωτοκόλλου και παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε δυνατή συνδρομή.

Το παρόν κοινοποιείται για ενημέρωση

Ο Προϊστάμενος

Παναγιώτης Κακούνης