Ερωτήματα της ΟΙΚΙΠΑ για τη διχοτόμηση του έλους Αγυιάς!

ΑΓΝΩΣΤΟ ΕΑΝ ΘΑ ΑΡΘΟΥΝ ΟΙ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΣΕΙΣ

 

Επιστολή προς τον αντιδήμαρχο αρχιτεκτονικού έργου κ. Χρήστο Κορδά και τη Διευθύντρια της Δ/νσης αρχιτεκτονικού έργου κ. Ελένη Αλεξοπούλου απέστειλε η ΟΙΚΙΠΑ. Με αυτή ζητούμε διευκρινήσεις για την επίχωση (και διχοτόμηση) του καλαμιώνα στο έλος Αγυιάς, μια παρέμβαση, που εξακολουθεί να μας βρίσκει ΑΝΤΙΘΕΤΟΥΣ σε περίπτωση που οι επιχώσεις παραμείνουν και μετά την κατασκευή της ξύλινης πεζογέφυρας.

Το κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:

 

Με σειρά εγγράφων η οργάνωσή μας έθεσε υπόψιν της πολιτικής ηγεσίας αλλά και των υπηρεσιών του Δήμου τις ενστάσεις μας για τη σχεδιαζόμενη (και ήδη εκτελεσμένη) επίχωση του καλαμιώνα στο έργο ανάπλασης του έλους Αγυιάς.

Όπως έχουμε επισημάνει, «η προκριθείσα  λύση της επίχωσης έχει το βαρύ μειονέκτημα της πλήρους διχοτόμησης του καλαμιώνα και, επομένως, μια τέτοιας μορφής υλοποίηση του ξύλινου διαδρόμου (πρακτικά κατασκευή χαλικόστρωτου δρόμου) δεν είναι συμβατή με την μελέτη».

Στην από 18/9/2020 (αρ. πρωτ. 35059) απάντησή σας αναφέρετε πως:

 «Σύμφωνα με την μελέτη του έργου θα πραγματοποιηθεί αρχικώς επίχωση κατά μήκος του υπό κατασκευή ξυλοδιαδρόμου έτσι, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής πρόσβαση του μηχανήματος έμπηξης των ξύλινων πασσάλων έδρασης του διαδρόμου και αφαίρεση κατά το δυνατόν του υλικού επίχωσης μετά την ολοκλήρωση της πασσαλόμπηξης και της κατασκευής του διαδρόμου, προκειμένου να αποφευχθεί οποιασδήποτε μορφής διχοτόμηση του καλαμώνα και κατ’ επέκταση αποκοπή επικοινωνίας των διαβιούντων ειδών στα διάφορα τμήματα του έλους».

  • Επειδή η ανωτέρω απάντησή σας εμπεριέχει ασάφεια, όσον αφορά στην έκταση και την ποσότητα των επιχώσεων που θα αρθούν μετά την πασαλόμπηξη, και

 

  • Επειδή στην ανωτέρω απάντησή σας μας γνωστοποιήσατε πως είστε «στη διάθεσή μας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή απορία, καθώς και για οποιαδήποτε συνάντηση κρίνετε αναγκαία, όσον αφορά στο έργο ανάπλασης του έλους της Αγυιάς»

Παρακαλούμε να έχουμε το συντομότερο δυνατό την απάντησή σας στα ακόλουθα ερωτήματα:

  • Ποιο είναι σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη το πλάτος της επίχωσης (που ήδη έχει υλοποιηθεί), προκειμένου επ’ αυτής να γίνει η πασαλόμπηξη.

 

  • Τι ποσοστό (μήκος και πλάτος διαδρόμου και όγκου υλικών) της επίχωσης θα αφαιρεθεί, σύμφωνα με τη μελέτη, μετά την πασαλόμπηξη και με ποιο τρόπο θα διασφαλιστεί η επικοινωνία των διαβιούντων ειδών στα διάφορα τμήματα του έλους μετά την ολοκλήρωση των εργασιών.

 

Αναμένουμε την απάντηση του Δήμου!