en

«Αφήστε τους υδρογονάνθρακες στο έδαφος»!

Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΙΠΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

 

 

E5Μετά την πριν από μερικές εβδομάδες έγκριση των Στρατηγικών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για χερσαίες έρευνες υδρογονανθράκων στις περιοχές Αιτωλοακαρνανίας, Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και Άρτας-Πρέβεζας, η Οικολογική Κίνηση Πάτρας θεωρεί αναγκαίο να καταθέσει και πάλι δημοσίως την στρατηγική της αντίθεση στην πολιτικοοικονομική αυτή επιλογή.

 

Κυριότερη στρατηγική πλευρά της πορείας του κόσμου μας και των οικονομιών μας είναι η αναμέτρηση με το εν εξελίξει φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, η συγκράτηση του οποίου σε ελέγξιμα επίπεδα είναι όρος επιβίωσης της βιοποικιλότητας, αλλά και των κοινωνιών και των οικονομιών μας.

 

Ξαναλέμε, λοιπόν, ότι έναντι των σχεδίων για εξορύξεις υδρογονανθράκων, κυρίως πετρελαίου, από τη στεριά και τη θάλασσα της Δυτικής Ελλάδας, θεωρούμε ότι η μακροχρόνια συνετή επιλογή περιβαλλοντικά, αλλά και από πλευράς προσανατολισμού των επενδυτικών κεφαλαίων, είναι η γνωστή διεθνώς με τη φράση «αφήστε τα στο έδαφος». Υπογραμμίζουμε ότι δεν πρόκειται πλέον για πρωτοποριακές ιδέες και αιτήματα αλλά, μετά την Διεθνή Συνθήκη του Παρισιού για το κλίμα (τέλος 2015), για το πλαίσιο της ενεργειακής πολιτικής των κυριοτέρων οικονομιών του κόσμου.

 

Ενδεικτικά και μόνο αναφέρουμε ότι η κρατική εταιρία πετρελαίου και φυσικού αερίου της Δανίας ανακοίνωσε πως θα εγκαταλείψει σταδιακά τις παραδοσιακές της δραστηριότητες, για να προσανατολισθεί στις επενδύσεις στην υπεράκτια αιολική ενέργεια, ενώ μεσογειακές χώρες, όπως η Ισπανία και Γαλλία αποκλείουν ολόκληρες γεωγραφικές ζώνες ή αναστέλλουν την εξόρυξη ορυκτών καυσίμων από το έδαφός τους.

 

Το δεύτερο σημείο τεράστιας σημασίας για το περιβάλλον, τον τουρισμό, τον πρωτογενή τομέα είναι το θέμα της ασφάλειας, τόσο στο διάστημα των ερευνών όσο και, κυρίως, αν ευρεθούν εκμεταλλεύσιμα κοιτάσματα και γίνουν εξορυκτικές γεωτρήσεις. Παρά τις διαβεβαιώσεις των εταιριών, και χωρίς να αμφισβητούμε τις προθέσεις τους για σοβαρά μέτρα ασφαλείας έναντι κινδύνων, ιδίως σεισμικών, υπογραμμίζουμε ότι τυχόν πολλαπλασιασμός τέτοιων εγκαταστάσεων εξόρυξης σε στεριά και θάλασσα, αναπόφευκτα θα πολλαπλασιάσει και τον κίνδυνο διαφυγής αργού πετρελαίου στα υπόγεια νερά, το έδαφος ή τη θάλασσα και θέτει ζήτημα εφαρμογής της αρχής της προφύλαξης. Και η BP είναι σοβαρή και μεγάλη εταιρία, αλλά, υπολογίζοντας το κόστος, ελάττωσε την πραγματική εφαρμογή των μέτρων και οδηγηθήκαμε στο βιβλικό ατύχημα του Κόλπου του Μεξικού!

 

Πεπεισμένοι ότι η εξόρυξη υδρογονανθράκων είναι οικονομικά και περιβαλλοντικά επιλογή που στρέφεται προς το παρελθόν, δηλώνουμε ότι θα είμαστε παρόντες τόσο στο δημόσιο διάλογο και τη μάχη για μια αειφορική εθνική πολιτική ενεργειακών επενδύσεων – που δεν έχουμε σήμερα – και στη μάχη για τον απόλυτο και πολλαπλό έλεγχο της τήρησης των μέτρων ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή μας σε όσες εξορύξεις, όπως αυτή του Κατακώλου, προχωρήσουν.